Get Adobe Flash player

 

 Kameliowy konkurs weselny 2014/2015.

Wygrana konkursu:

"BUKIET Z ŻYWYCH KWIATÓW NA STÓŁ PM O WARTOŚCI 200zł"

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Firma Usługowo-Handlowa KAMELIA, zwana
"Studio Dekoracji KAMELIA"

2. Do konkursu  przystępują Pary Młode, które podpisały ze Studiem Dekoracji KAMELIA umowę na
dekorację sali oraz wynajem pokrowców na rok 2015.

3. Udział w konkursie mogą wziąć Pary Młode, które podpisały
umowę od 01-I-2014r. do 31-XII-2014r. zgodnie z pkt. 2 regulaminu.

4. Termin zakończenia konkursu stanowi dzień 31-XII-2014r.

5.  Losowanie  konkursu odbędzie się 07-I-2015r. w siedzibie firmy.

6. Wynik konkursu będzie dostępny na stronie internetowej oraz

portalach społecznościowych dnia 07-I-2015r.

7.  Spośród osób uczestniczących w konkursie zostanie wylosowana jedna
Para Młoda.

8. Zwycięska Para Młoda otrzyma bezpłatnie bukiet z żywych kwiatów na
stół weselny przed Państwem Młodym w terminie swojej uroczystości
weselnej. (zgodnie z podanym terminem na umowie dekoracji).

9.  Bukiet o wartości 200zł zostanie wykonany przez Firmę
Usługowo-Handlową KAMELIA zwaną "Studio Dekoracji KAMELIA"

10. W przypadku rezygnacji po wygranym konkursie przez Parę Młodą z
dekoracji np. dekoracji sali lub wynajmu pokrowców nagrodę uważa
się za nieważną i zostaję rozstrzygnięty ponownie konkurs spośród
osób, które nie odbyły jeszcze uroczystości weselnej.

11. Wygrana Para Młoda wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych  na
stronie internetowej firmy oraz portalach społecznościowych dla celów promocyjnych i reklamowych.

12. Udział w konkursie mogą wziąć Pary Młode, które zapoznały i podpisały regulamin konkursu.

13. Podpisanie regulaminu oznacza przyjęcie warunków konkursu.

14. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach
i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr. 4 poz 27 z pożn. zm.)

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w regulaminie konkursu dla potrzeb reklamowych, marketingowych firmy
Usługowo-Handlowa KAMELIA zwaną "Studio Dekoracji KAMELIA"
(zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133
poz. 883).